Fotografi družine Bavec

Monografija Fotografi družine Bavec – podnaslov 3 fotografinje in 3 fotografi je za slovenske in tudi širše razmere nekaj posebnega. V njej se prepletajo dramatične življenjske zgodbe fotografinj  Marije Bavec, Sonje Bavec, usmiljene sestre Hermine (Justine) Pacek in fotografov Vinka Bavca, Milana Bavca in vnuka Stojana Dominka ter njihovo delovanje na fotografskem področju.

Iz zapisov, ki so kronološko zapisani lahko razberemo v kašnem socialnem okolju so delovali, njihovo življenjsko pot in ukvarjanje predvsem s črno belo fotografijo. Povedno njihova fotografska produkcija seže na več področij: dokumentarno, urbanistično, kulturno,  zgodovinsko, krajinsko, socialno, etnološko, partizansko in ateljejsko.

Osrednji poudarek je na fotografu Vinku Bavcu, ki je začetnik in nosilec družinske fotografske obrti. Bavec je bil svojstven fotograf, pokončne drže in z nenavadno razgibano življenjsko in fotografsko potjo. Poleg mojstrskega retuširanja portretov, je namenjal velik poudarek osvetlitvi portretirancev v ateljeju.  

Vinko Bavec je bil tudi kvaliteten kronist podeželskih mest, trgov, vasi, društvenih in cerkvenih dogodkov. Izstopajo predvsem številne lepe podobe krajev in mest na razglednicah.  Ohranile  so se razglednice in fotografije iz njegove rodnega Markovca v Loški dolini,  Notranjske, Rajhenburga (Brestanice), Brežic in okoliških krajev, ki s povednostjo presegajo dokumentarno obrtniški nivo.

Predstavljamo ga tudi kot pomembnega partizanskega foto reporterja v težkih vojnih razmerah med drugo svetovno vojno. Izstopajo dokumentarni posnetki požganih vasi na Notranjskem in portreti borcev Notranjskega odreda.  Prav tako smo povzeli tragične vojne dogodke, ki so njega in njegovo komaj 11 letno hči Sonjo najbolj prizadeli.

Skozi knjigo sledimo domoljubni in pogumni fotografski družini Bavec, ki jo je čas druge svetovne vojne in po vojni zelo zaznamoval; kljub temu je z nezlomljivo voljo uspela nadaljevati fotografsko dejavnost. Njihova dolgoletna prisotnosti sredi Brežic in vnuk Stojan  Dominko, ki skrbi za njihovo dragoceno fotografsko dediščino, sta pomembno prispevala k nastanku monografije.

Monografija Fotografi družine Bavec bo predvidoma izšla novembra ali decembra 2014. V njej bo 260 najbolj pomembnih fotografij na 150 straneh. Osrednji fotograf Vinko Bavec iz vasi Markovec v Loški dolini bo predstavljen s 100 posnetki, med temi so posnetki iz Loške doline in Notranjske. Uvodno besedilo, podnapisi in sklepne besede o treh fotografih in treh fotografinjah bodo prevedeni v angleški jezik. Ob izidu knjige bo s pomočjo skupine Stareslike in Knjižnice Jožeta Udoviča v Cerknici postavljena tudi priložnostna razstava, ki bo izpostavila Bavčevo delovanje na Notranjskem in Loški dolini. Nato pa bosta razstava in predstavitev knjige v organizaciji Zavoda grad Snežnik predvidoma gostovala v TIC-u v Ložu.  

 

Prednaročniška cena izvoda je 25 EUR. Knjiga je lepo poslovno darilo ob koncu leta. Družinska monografija o fotografih družine Bavec ohranja pomemben del kulturne dediščine; dramatične življenjske zgodbe pa vsekakor odstopajo od slovenskega povprečja. 

Avtor knjige je Dejan Vončina, profesor sociologije in muzejski svetovalec, ki se že 30 let ukvarja s slovensko odporniško fotografijo druge svetovne vojne in portreti še neraziskanih fotografov.

 

 

 

Predstavitev  v knjigi Fotografi družine Bavec: predstavite se lahko s svojimi izdelki in storitvami, ki so namenjene oz. so primerne za bralce knjige.

 

Naklada bo 800 izvodov,  kar  je za slovenske razmere veliko.

Knjiga na voljo tudi v knjižnicah, zato bo število bralcev najmanj 4 x višje.

 

Dimenzija strani kjer lahko objavimo vaš oglas je 20 x 25 cm (višina).

Cena oglasne predstavitve:   1 stran  je  290 eur č. b. in 490  barvno

                                               ½  strani   190 eur č. b. in 290 barvno

Cene so brez ddv.

Ob objavi oglasa vam pripadajo tudi 3 knjige. Vašo odločitev nam sporočite do 15. oktobra.

S spoštovanjem,

 

Založba Orbis,

 

 Aleksander Pišlar, tel.: 01 43 62 334, E: ogl@orbis.si   www.orbis.si;

 

naročilnica

 

Naročnik: __________________________________________________________________

 

Naslov:     __________________________________________________________________

 

Davčna št: _________________            Davčni zavezanec:    DA     NE   (ustrezno obkrožite)

 

Tel. št.: _____________   Ime in priimek osebe, ki naroča: ____________________________

 

1. Oglas ___________________________________                                                   

 

2. Knjiga Fotografi družine Bavec po prednaročniški ceni 25 eur       Št. izv.  ______

 

PO FAKSU GRE HITREJE: 01/436-25-47