20.3.2015 Predstavitev Stareslike v Etnografskem muzeju Slovenije by Janja Urbiha