Miloš Toni

Predstavitev knjige

Babno Polje v metežu 2. svetovne vojne Stari trg 4. 12. 2014