Miloš Toni

Predstavitev knjige

Babno Polje in negovi ljudje v metežu druge svetovne vojne 14. 6. 2014

V Babnem Polju je Marija Makarovič predstavila svojo knjigo "Babno Polje in njegovi ljudje v metežu druge svetovne vojne". Nakazala je kako je knjiga nastajala in se zahvalila vsem, ki so pomagali pri nastajanju tega pričevanja.