Miloš Toni

Multikulturni vzorci

v Hiši izročila, Dolenja vas 4. 9. -4. 10. 2014

Barbara Stan, študentka Naravoslovno tehnične fakultete v Ljubljani, se v svojem diplomskem delu, ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. Vere Sešlar Založnik, sprašuje, kako ohraniti in istočasno obogatiti kulturno identiteto. V svojih delih razmišlja tudi o prostoru, multikulturnem stičišču, prostoru srečevanj ljudi in njihovih kultur. S 3D grafiko in video projekcijo, ki sta nastali v sodelovanju z Klemenom Omanom, svoj abstraktni vzorec poskuša umestiti v prostor ter mu dodati funkcionalnost, večnamembnost.
Solveig Jordal, predstavnica mreže rokodelskih muzejev MUHO iz Norveške, razstavlja tipične tradicionalne tekstilne vzorce, ki so postali del kulturne identitete Norveške.
Razstava je nastala kot plod razmišljanj o tradiciji, tradicionalnih vzorcih in veščinah, prepletajočih se kulturah in viziji za prihodnost.

Kako črpati iz notranjske tradicije z vizijo na prihodnost, je bilo vodilo projekta z naslovom Le predi dekle predi, prav lepo nit naredi. Projekt so zasnovale: prof. Marija Jenko, Naravoslovnotehnične fakultete v Ljubljani, direktorica Zavoda Pajn Ljoba Jenče in Urša Telič Miler, strokovna sodelavka Hiše izročila (www.hisaizrocila.si).

Izdelke so oblikovale in izdelale študentke prvega letnika Katedre za oblikovanje tekstilji in oblačil, Oddelka za tekstilstvo na Naravoslovnotehnični fakulteti Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom prof. Marije Jenko in doc. Katje Burger ter s tehnično pomočjo Marjete Čuk.